Psychoterapia indywidualna

Michał Kozaczuk

   Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna opiera się przede wszytkim na relacji terapeuty z pacjentem. Istotną rolę w procesie odgrywają naturalnie również takie czynniki jak osobowość osoby, jej historia życia i związane z nią uwarunkowania. Jednak to co jest sednem psychoterapii indywidualnej jest relacja terapeutyczna, oparta na koncepcji przeniesienia i przeciwprzeniesienia umiejscowiona "tu i teraz". Osoba uczestnicząca w terapii wraz z terapeutą przechodzi przez proces poznając charakter relacji, który stopniowo w trakcie sesji ulega ujawnieniu. Ukierunkowana jest zazwyczaj na konkretny problem ale bywa, że cele terapii mogą ulegać zmiania w trakcie jej trwania.
    Relacja ta daje możliwości przepracowania wypartych treści, które to z nieświadomości mają wpływ na życie danej osoby. Ponadto umożliwia wnikliwe przyjrzenie się i oswojenie z tym co jest często trudne i zagrażające, a w skutek działania pewnych sił zostało wyparte do nieświadomości.

Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa

   Krótkoterminowa: Ta forma psychoterapii istnieje głównie w celu rozwiązania konkretnych i określonych problemów osoby. Wraz z terapeutą, z którym jest w relacji terapeutycznej wspólnie podejmują wysiłki by rozwiązać ten określony problem. Bywa jednak, że w trakcie jej trwania zostaje podjęta decyzja o przejściu w terapię długoterminową w związku z ujawnieniem treści jakie nie były dostępne w trakcie pierwszych spotkań. Propozycja taka może paść ze strony terapeuty ale to przede wszytkim osoba podejmuję decyzję o takim kroku.

   Długoterminowa: Proponowana jest osobom, u których zostało zdiagnozowane zaburzenie osobowości lub przesłanki na sesji diagnostycznej za tym przemawiają. Dla tych, którzy "od zawsze" borykają się z konkretnymi i specyficznymi dla nich problemami/objawami. Ponadto skierowana jest do osób, którym trudno jest podać konkretną przycznę ich dyskomfortu psychicznego czy trwającego nieuzasadnionego lęku lub cierpienia. Długoterminowa psychoterapia jest równeiż podejmowana w nerwicach, gdzie po wcześniejszych ustaleniach na sesji diagnostycznej półroczny czas trwania sesji odbywających się raz w tygodniu jest zbyt krótki by zaobserwować zmianę. Co więcej dużą rolę pełni tu również osobowość danej osoby. Mianowicie u osób nieśmiałych czy zamkniętych często bywa tak, iż uczestnicząc w relacji terapeutycznej potrzebują one więcej czasu na oswojenie się i zdobycie zaufania. (moment zakończenia terapii zależy w dużej mierze od konkretnej osoby lub zaleceń terapeuty)

   Każda osoba, która rozpoczeła terapię krótko czy długotermonową może podjąć decyzje o przerwaniu jej. Wskazane jest wcześniejsze poinformowanie o takiej decyzji na terapii.

Tagi: Terapia psychodynamiczna Depresja Zaburzenia jedzenia osobowości nerwica kryzys wypalenie zawodowe nieśmiałość poczucie winy poczucie kszywdy utrata nadziei rezygnacja samobójstwo uzależnienie gry komputerowe sex masturbacja internet poczucie niskiej wartosci dynamiczna przemoc psychiczna mobbing przemoc na tle sexualnym molestowanie myśli natrętne natręctwa anoreksja bulimia borderline osobowość zależna unikająca pograniczna artykułu naukowe psychologiczne